Państwa nie da się zreformować, czyli dlaczego jestem antyetatystą (krótko i nienaukowo)

Kilka osób może się dziwić, dlaczego kolejne parę osób z takim zapałem walczy przeciwko państwu, domagając się jego ograniczenia lub nawet likwidacji. To nie jest nawet parę osób, ale duża grupa domagających się realizacji takich postulatów.

Czytaj dalej

Reklamy

Rekonstrukcja anarchokapitalizmu, czyli anarchokapitalizm w pigułce

Po zbyt długiej ciszy na blogu postanowiłem wykorzystać stary projekt badawczy i na jego podstawie opracować rekonstrukcję anarchokapitalizmu, czyli opisać najważniejsze jego założenia. Przygotowany dokument można uznać za coś w rodzaju anarchokapitalizmu w pigułce albo co powinniście wiedzieć o anarchokapitalizmie, a baliście się zapytać.

Samego tekstu jest 11 stron, niewiele, umieściłem również bibliografię do dalszego studiowania, więc zachęcam do zapoznania się z dokumentem.

Link

Własność prywatna a anarchizm

Poprzedni wpis rozróżniał dwa człony słowa anarchokapitalizm, który w przedrostku „anarcho” powołuje się na wolnościową koncepcję polityczną, a w drugiej części na system ekonomiczny kapitalizmu. Oba zagadnienia łączy jedno pojęcie – jest nim własność. Czytaj dalej